Szkolenia - Abakus

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkolenia

Jesteśmy po to aby kształcić, rozwijać i pomagać. Dążymy do podnoszenia kwalifikacji uczestników naszych szkoleń w dziedzinie kosztorysowania i harmonogramowania prac budowlanych wszystkich branż.

Zmieniający się rynek usług budowlanych wymusił na nas ciągły rozwój i nigdy nie kończącą się naukę. Biorąc pod uwagę jak bardzo Państwa czas jest cenny, postanowiliśmy oddać do Państwa dyspozycji naszych wykładowców. Pomogą oni w krótkim czasie przyswoić najważniejsze informacje z dziedziny kosztorysowania oraz harmonogramowania prac budowlanych. Pomogą również podnieść już posiadane kwalifikacje na jeszcze wyższy poziom. Wskażą, jak mogą wyglądać kolejne kroki uczestnika szkolenia gdy już wyjdzie z sali szkoleniowej, a wrzucając na głęboką wodę samodzielności będą wspierać bezpłatnie podczas pierwszych kroków.
Podstawy kosztorysowania w programie Rodos 7
Czas trwania: 21 godzin/3 dni

Cena szkolenia: 980,00 zł

Przeznaczenie
Szkolenie skierowane dla osób rozpoczynających kosztorysowanie w programie Rodos 7.

Cel szkolenia
Przygotowanie do posługiwania się programem Rodos 7 w stopniu pozwalającym na rozwiązywanie zagadnień kosztorysowych.

Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość środowiska Windows oraz umiejętność stworzenia i wydrukowania kosztorysu w programie Rodos 7.

Tematyka
 • informacje o aktualnym stanie prawnym w dziedzinie kosztorysowania,
 • przegląd nowych możliwości i udogodnień wprowadzonych do programu Rodos 7 (harmonogramowanie, realizacja robót, historia ceny)
 • katalogi norm,
 • przedmiar/obmiar robót,
 • elementy, pozycje kosztorysu,
 • kartoteka RMS,
 • informatory cenowe,
 • narzuty kosztorysu,
 • metoda kalkulacji (formuła kalkulacji) i jej wpływ na końcową wartość kosztorysu,
 • wydruki,
 • kosztorysy wariantowe,
 • rejestracja zmian,
 • pozycje scalone,
 • kalkulacje jednostkowe,
 • praca rusztowań, koszty jednorazowe,
 • współpraca z innymi programami do kosztorysowania,
 • import/export danych,
 • instalacja i aktualizacja programu.

Forma szkolenia
Praktyczna nauka obsługi oprogramowania przy komputerach. Trener prowadzi uczestników przez kolejne zagadnienia dotyczące obsługi programu kosztorysowego.

Uczestnicy otrzymują:
 • materiały szkoleniowe,
 • wybrane teksty z najnowszych aktów prawnych,

Korzyści dla uczestników szkolenia:
 • praktyczna nauka obsługi programu Rodos 7,
 • poznanie możliwości programu kosztorysowego,
 • nabycie umiejętności umożliwiających łatwiejsze i szybsze wykonywanie poprawnych kosztorysów,
 • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

Kosztorysowanie dla zaawansowanych
Czas trwania: 14 godzin/2 dni

Cena szkolenia: 780,00 zł

Przeznaczenie
Szkolenie skierowane dla osób zajmujących się kosztorysowaniem w programie Rodos 7.

Cel szkolenia
Przygotowanie do posługiwania się programem Rodos 7 w stopniu pozwalającym na rozwiązywanie zaawansowanych zagadnień kosztorysowych.

Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość środowiska Windows oraz umiejętność stworzenia i wydrukowania kosztorysu w programie Rodos 7.

Program
Dzień I - 7 godzin

 • informacje o aktualnym stanie prawnym w dziedzinie kosztorysowania,
 • przegląd nowych możliwości i udogodnień wprowadzonych do programu Rodos 7,
 • katalogi norm - omówienie funkcji w programie (ćwiczenia),
 • edycja przedmiaru/obmiaru - jak wykorzystać funkcje programu (ćwiczenia),
 • elementy kosztorysu - jak i po co stosować (ćwiczenia),
 • pozycje kosztorysu - rodzaje pozycji, jakie operacje można wykonywać na pozycjach (ćwiczenia),
 • kartoteka RMS - zakładanie i edycja elementów RMS w kartotekach,
 • informatory cenowe (EUROCENBUD),
 • historia ceny,
 • bazy cenowe - zakładanie i edycja cenników (ćwiczenia),
 • narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie (ćwiczenia),
 • metoda kalkulacji (formuła kalkulacji) i jej wpływ na końcową wartość kosztorysu,
 • wydruki - opcje ustawień, zestawy, style wydruków (ćwiczenia).

Dzień II - 7 godzin: Rodos 7 - zaawansowane możliwości programu do kosztorysowania

 • kosztorysy wariantowe,
 • rejestracja zmian,
 • pozycje scalone,
 • kalkulacje jednostkowe,
 • praca rusztowań,
 • współpraca z innymi programami do kosztorysowania i harmonogramowania,
 • przeniesienie danych z kosztorysu do innych programów (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
 • instalacja i aktualizacja programu (wgrywanie uzupełnień bazy, informatorów cenowych) oraz korzystanie z internetowego systemu aktualizacji RODOS EKSPRES,
 • podsumowanie kursu.

Forma szkolenia
Praktyczna nauka obsługi oprogramowania przy komputerach. Trener prowadzi uczestników przez kolejne zagadnienia dotyczące obsługi programu kosztorysowego.

Uczestnicy otrzymują

 • materiały szkoleniowe,
 • wybrane teksty z najnowszych aktów prawnych,
 • jeśli posiadają Umowę na konserwację - aktualną pełną wersję programu Rodos 7,
 • jeśli nie posiadają umowy - wersję demonstracyjną programu Rodos 7.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Praktyczna nauka obsługi programu Rodos 7.
 • Poznanie zaawansowanych możliwości programu kosztorysowego.
 • Nabycie umiejętności umożliwiających łatwiejsze i szybsze wykonywanie poprawnych kosztorysów.
 • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
Kosztorysowanie w budownictwie
Czas trwanian 35 godzin/5 dni w dwóch blokach

Cena szkolenia: 1480,00 zł netto

Cel kursu
Uzupełnienie i poszerzenie podstawowej wiedzy dotyczącej kosztorysowania osób zawodowo związanych z kosztorysowaniem, lecz nie posiadających formalnego wykształcenia w tej dziedzinie. Ponadto kurs może być adresowany do zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych i osób zajmujących się likwidacją szkód w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość środowiska Windows oraz praktyki budowlanej

Plan nauczania
Zjazd I

Dzień I:
 • wprowadzenie do podstaw budownictwa,
 • ceny, płace - definicje oraz źródła,
 • rodzaje kosztorysów w warunkach polskich,
 • rodzaje pozycji kosztorysowych - uproszczona i szczegółowa,
 • omówienie zasad wykonania i czytania rysunku technicznego, korzystanie z dokumentacji technicznej do celów kosztorysowania,
 • wykonanie przykładów obliczenia wielkości robót na podstawie dokumentacji technicznej,
 • zasady przedmiarowania robót budowlanych.
Dzień II:
 • przypomnienie informacji z dnia pierwszego,
 • obieg dokumentacji kosztorysowej i jej składników na runku,
 • środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych,
 • dane wyjściowe do kosztorysowania,
 • omówienie katalogów nakładów rzeczowych,
 • zagadnienia prawne w kosztorysowaniu,
 • sporządzenie kosztorysu ślepego na podstawie dokumentacji technicznej oraz opisu szczegółowego,
 • praca rusztowań a katalog normatywny.
 • Dzień III:
 • elementy robót - cel oraz metody tworzenia,
 • ceny jednostkowe czynników produkcji - cena, stawka i koszt - różnice,
 • narzuty i stawki - metody obliczania, formuły,
 • zasady sporządzania analiz indywidualnych,
 • wykonanie przykładów metodą mieszaną,
 • wykonanie testu sprawdzającego opanowanie zagadnienia.
Zjazd II

Dzień I:
 • tworzenie kosztorysów - dane ogólne
 • katalogi norm - omówienie funkcji w programie (ćwiczenia),
 • edycja przedmiaru/obmiaru - jak wykorzystać funkcje programu (ćwiczenia),
 • elementy kosztorysu (ćwiczenia),
 • pozycje kosztorysu - rodzaje pozycji, jakie operacje można wykonywać na pozycjach (ćwiczenia),
 • kartoteka RMS - zakładanie i edycja elementów RMS w kartotekach,
 • informatory cenowe (Eurocenbud, ORGBUD),
 • bazy cenowe - zakładanie i edycja cenników (ćwiczenia),
 • narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie (ćwiczenia),
 • metoda kalkulacji (formuła kalkulacji) i jej wpływ na końcową wartość kosztorysu
Dzień II:
 • kosztorysy wariantowe,
 • rejestracja zmian,
 • pozycje scalone,
 • kalkulacje jednostkowe,
 • praca rusztowań,
 • współpraca z innymi programami do kosztorysowania i harmonogramowania,
 • przeniesienie danych z kosztorysu do innych programów (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
 • wydruki - opcje ustawień, zestawy, style wydruków (ćwiczenia),
 • wykonanie testu sprawdzającego opanowanie zagadnienia,
 • samodzielne stworzenie kosztorysu na podstawie przygotowanych źródeł - powtórzenie.
 • Forma nauczania
 • wykłady i warsztaty

Metody nauczania
wykład, ćwiczenia rachunkowe, praca z komputerem, dyskusja

Uwaga:
szkolenie odbędzie się w przypadku skompletowania grupy,
miejsce szkolenia może ulec zmianie,
w przypadku większej ilości osób istnieje możliwość udzielenie rabatu.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego